ZSG1 - ZSG1

Dnia 24 stycznia br. o godz. 1500 w czytelni odbyło się kolejne spotkanie w ramach Szkolnego Salonu Poezji przygotowane przez bibliotekę wspólnie z p. Martą Bernadzikiewicz-Stępień. Spotkanie odbyło się w świątecznej scenerii, przy choince i świecach.

Tematem spotkania była poezja świąteczno-zimowa, recytowana przez uczniów kl. Ih, It, IIc, IIt. Uzupełnieniem Salonu Poezji była przygotowana przez bibliotekę wystawka w gablocie na korytarzu pt. ,,Pejzaż zimowy w malarstwie’’, na której przedstawiono reprodukcje obrazów znanych malarzy polskich.

Na Saloniku Poetyckim obecni byli zaproszeni goście: p. dyr. Barbara Brewczyńska, p. Anna Borkowska-Sajduk,
p. Małgorzata Czyż, p. Leokadia Grygierzec.

Spotkanie rozpoczęła p. Marta Bernadzikiewicz-Stępień, dedykując wiersz własnego autorstwa swoim uczniom

Marta Bernadzikiewicz-Stępień

,,Rozmowa z głosem własnego serca w zimowy wieczór”

Zimowy wieczór,

Za oknem śnieg.

Odgłos łamanego opłatka przy wigilijnym stole

I potajemna myśl o tym,

Co w życiu Twoim najcenniejsze

A w myślach Twoich

Jest dom i rodzina, lecz to nie wszystko…

Są jeszcze Oni-Ci, o których myślisz każdego dnia

I nie chodzi tu o lekcje i ich osiągnięcia,

Choć te są bardzo ważne,

Lecz o drobne uśmiechy, życzliwe spojrzenia, dobre słowa.

Bo to nie są obcy ludzie spotkani na chwilę,

Lecz bardzo bliskie osoby, które zostają na zawsze.

I łamiąc opłatek biały

Życzysz sobie w ukryciu:

Nie przestawaj pouczać,

Czasem krzyczeć i ganić,

Ale kochaj tak samo mocno

A nawet jeszcze mocniej tych,

Których jesteś cząstką i którzy

Są cząstką Ciebie

W ten zimowy wieczór myślisz także

O radości i szczęściu,

Które pochodzi nie tylko od bliskich.

Bo przecież dzięki Nim,

Tym pozornie obcym ludziom

Możesz być sobą i realizować własne marzenia,

Możesz być w pełni szczęśliwa.

I za lat kilka

Ta sama sceneria:

Zimowy wieczór,

Za oknem śnieg.

Odgłos łamanego opłatka przy wigilijnym stole

I ta sama myśl o tych, których na co dzień już nie ma,

A którzy są w Twoim sercu,

W dobrych wspomnieniach, w Twojej pamięci.

I na głos własnego serca odpowiadasz

Tylko jedno zadanie ze łzą wzruszenia: UCZNIOWIE MOI DRODZY

ZSG1