Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

EU flag Erasmus vect POS kopiaRealizacja projektu pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu
nr. 2018-1-PL01-KA101-048702, w ramach Programu Erasmus+ Akcja A1 Mobilność kadry edukacji szkolnej w sektorze Edukacja szkolna.
 

W bieżącym roku szkolnym nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie, przystąpili do realizacji projekt pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”. Projekt ten został pozytywnie oceniony przez Narodową Agencję Programu Erasmus +, i będzie realizowany w latach  2018 - 2020, przez nauczycieli  ZSG  nr 1 oraz nauczycieli z partnerskich szkół: z Kokkoli z Finlandii, St. Michel Mont Mercure z Francji  oraz  Paphos z Cypru.

Udział w pracach nad projektem ma również na celu:
• podnoszenie kompetencji informatycznych nauczycieli w zakresie wdrażania do nauczania narzędzi TIK,
• doskonalenie umiejętności tworzenia zasobów edukacyjnych na szkolnej platformie edukacyjnej moodle oraz wdrażanie jej jako narzędzia wspomagającego nauczanie,
• podnoszenie kompetencji metodycznych nauczycieli, poszerzanie wiedzy i umiejętności w zakresie diagnozowania przyczyn i obszarów, niskiej motywacji uczniów do nauki przedmiotów ogólnokształcących,
• poznawanie nowych technik i  metod pracy z uczniem podczas zajęć lekcyjnych,
• podnoszenie kompetencji językowych, posługiwania się językiem angielskim w sytuacjach codziennych, podczas mobilności oraz podczas realizacji projektów eTwinning,
• poznanie systemów i struktury edukacji krajów partnerskich z Finlandii, Francji i Cypru oraz europejskich trendów edukacyjnych,
• poszerzenie wiedzy o krajach  partnerskich,
• tworzenie sieci kontaktów międzynarodowych umożliwiających aktywne uczestnictwo w życiu społecznym i rozwój poczucia europejskiego obywatelstwa i tożsamości,
• zwiększenie motywacji i satysfakcji z codziennej pracy nauczycieli.

» pobierz regulamin

Autorką i koordynatorką projektu jest pani Elżbieta Kuter - Strączyńska, nauczycielka w ZSG nr 1 w Krakowie.

 

 

PRZEWODNIK

PREZENTACJA 

 

Udział w pracach nad projektem:

>> „ Uczymy się przez całe życie i dzielimy się wiedzą”

» Przedłużenie terminu realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli drogą do uczniowskiego sukcesu” nr 2018-1-PL01-KA101-048702, Program Erasmus +, Akcja A1, mobilność kadry edukacji szkolnej.

»  „Local Christmas Traditions in Modern Europe”. Projekt e -Twinning zrealizowany przez nauczycieli ZSG nr 1 w ramach projektu Programu Erasmus+

» 10-21.02.2020 - Poznajemy platformę eTwinning - doskonalenie kompetencji cyfrowych przez nauczycieli ZSG nr 1 w Krakowie

» 12.02.2020 - Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem - spotkanie nauczycieli Zespołu Języków Obcych w ZSG nr 1

» 20.01.2020 - Wizyta partnerów projektu eTwinning w ZSG 1

» 18-22.03.2019 - Grupa nauczycieli przebywających w Finlandii w ramach projektu Erasmus+Dlaczego fińskie dzieci uczą się najlepiej?”. Job Shadowing nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących w partnerskiej KPEDu w Kokkoli

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok