Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

pioro

 

 

HARMONOGRAM KONSULTACJI MATURALNYCH                         

HARMONOGRAM KONSULTACJI

 

EGZAMIN MATURALNY W 2021 r.

1. Absolwent obowiązkowo przystępuje do trzech egzaminów w części pisemnej. Obowiązkowe egzaminy w części pisemnej:‎

  • egzamin z języka polskiego (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z matematyki (na poziomie podstawowym)‎
  • egzamin z języka obcego nowożytnego (na poziomie podstawowym)‎.

2. Część ustna egzaminu nie jest obowiązkowa. Może do niej przystąpić absolwent, który:

  • w postępowaniu rekrutacyjnym na uczelnię zagraniczną zobowiązany jest przedstawić wynik z części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, języka mniejszości narodowej, mniejszości etnicznej, języka regionalnego lub języka obcego nowożytnego
  • zobowiązany jest do przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego w celu zrealizowania postanowień umowy międzynarodowej.

3. Nie ma obowiązku przystąpienia do części pisemnej egzaminu z jednego przedmiotu na poziomie rozszerzonym.

4. Absolwent może przystąpić do egzaminu z maksymalnie 6 przedmiotów dodatkowych na poziomie rozszerzonym, jeżeli to uwzględni w deklaracji przystąpienia do egzaminu maturalnego.

5. Egzamin maturalny będzie przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, odnoszących się do podstawy programowej.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/Zmiany%20w%20EM%20w%202021%20r..pdf

6. Harmonogram egzaminu.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201222%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20harmonogramie%20AKTUALIZACJA.pdf

7. Komunikat o dostosowaniach w roku szkolnym 2020/2021.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20EM%20Komunikat%20o%20dostosowaniach.pdf

8. Komunikat o przyborach w 2021 r.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20200820%20E8%20EM%20Komunikat%20o%20przyborach.pdf

9. Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego w „Formule 2021”, obowiązująca w roku szkolnym 2020/2021.

http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/20201229%20EM%20Informacja%20AKTUALIZACJA.pdf

Prosimy o śledzenie informacji pojawiających się na poniższych stronach internetowych:
Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok