Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

FE POWER poziom pl 1 rgbCelem głównym projektu jest aktywizacja zawodowa min. 99 osób młodych zagrożonych wykluczeniem społecznym zamieszkałych na terenie Województwa Małopolskiego poprzez nabycie lub podniesienie kompetencji zawodowych w zakresie zawodu Kucharz, kompetencji w zakresie języka hiszpańskiego oraz kompetencji interpersonalnych z wykorzystaniem potencjału mobilności ponadnarodowej. Planowanym efektem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez min. 44 osób.

Projekt „Gotuj po hiszpańsku II” realizowany przez Fundacje Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój , 4 oś priorytetowa Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie: 4.2 Współpraca ponadnarodowa. Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Okres realizacji Projektu: 02.01.2017 do 31.12.2020.

Wartość projektu 3 143 883,54 zł z czego wkład Funduszy Europejskich wynosi 3 056 049,28 zł.

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. mjr Henryka Sucharskiego Projekt jest Partnerem w projekcie „Gotuj po hiszpańsku II” realizowanym w ramach Priorytetu IV, Działanie 4.2 „Programy mobilności ponadnarodowej” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Lider projektu: Fundacja Rozwoju Kompetencji i Przedsiębiorczości PROAKTYWNI

Partnerzy:

Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 im. Mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie

Centro de Formación Profesional ALTAVIANA


Więcej informacji na: www.gotujpohiszpańsku.pl

Spot promujący projekt:  https://youtu.be/Mztg48WMtyE

2019 Plakat GPH II

 

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok