Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

 logomche

„Małopolska Chmura Edukacyjna” to innowacyjna propozycja przekazywania wiedzy oraz przybliżania osiągnięć naukowych uczelni wyższych przy wykorzystaniu technologii informacyjnych i telekomunikacyjnych uczniom w Małopolsce. Przedsięwzięcie Małopolska Chmura Edukacyjna to wspólne partnerstwo i współpraca pomiędzy Województwem Małopolskim oraz wiodącymi uczelniami wyższymi z Małopolski oraz organami prowadzącymi szkoły ponadpodstawowe.  Celem projektu jest podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw umożliwiających kontynuowanie nauki na kolejnym szczeblu edukacyjnym.
W roku szkolnym 2019/2020 rusza kolejna edycja projektu w ramach  ,,Małopolskiej Chmury Edukacyjnej”. Realizowane będą zajęcia w następujących obszarach tematycznych: żywność, język angielski zawodowy, przedsiębiorczość, język angielski. 

______________________________________________

Uwaga!!!
Ogłaszamy rekrutacje uczniów ZSG nr 1 na warsztaty weekendowe.

Departament Edukacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w ramach projektu Małopolska Chmura Edukacyjna organizuje jesienią 2019 roku warsztaty weekendowe dla uczniów szkół uczestniczących w projekcie. Zajęcia w ramach warsztatów weekendowych prowadzone będą przez pracowników uczelni na podstawie przygotowanych scenariuszy, które przyczynią się do realizacji projektu, czyli podniesienia kompetencji kluczowych.

» Formularz - warsztaty weekendowe
» Regulamin - warsztay weekendowe

______________________________________________

Lp.

Zajęcia on-line

Opiekun

Dzień tygodnia

Dokumenty do pobrania

1.

Język angielski

mgr Agnieszka Pisarczyk

mgr Marcin Podstawski

poniedziałek 7:30-9:00

v  regulamin

v  formularz zgłoszeniowy

v  harmonogram

2.

Język angielski zawodowy

mgr Monika Zacharska-Dudek

mgr Emilia Bożek

środa
9:15-10:45

v  regulamin rekrutacji

v  formularz zgłoszeniowy

v  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

v  deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie.

v  oświadczenie uczestnika projektu.

v  zakres danych osobowych.

v  oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.

v  harmonogram zajęć on-line

3.

Przedsiębiorczość

mgr Agnieszka Kosek-Kotula

mgr Katarzyna Barczyk

piątek
7:30-9:00

v  regulamin

v  formularz

zgłoszeniowy

v  harmonogram

4.

Żywność

mgr inż. Ewelina Wiktorek

mgr inż. Magdalena Nosek

poniedziałek 11:00-12:30

v  regulamin rekrutacji

v  formularz zgłoszeniowy

v  wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

v  deklaracja (oświadczenie) uczestnictwa w projekcie.

v  oświadczenie uczestnika projektu.

v  zakres danych osobowych.

v  oświadczenie o wyrażeniu zgody na utrwalenie i rozpowszechnienie wizerunku.

v  harmonogram zajęć on-line

 

logomche

Beneficjent: Gmina Miejska Kraków
Prowadzi projekt: „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków” numer RPMP.10.01.04-12-0129/19
Celem projektu jest organizacja zajęć on-line oraz kół naukowych przy współpracy krakowskich wyższych uczelni (Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Krakowska, Uniwersytet Pedagogiczny, Akademia Górniczo-Hutnicza,  Uniwersytet Ekonomiczny) oraz liceów i techników, których planowanym efektem będzie podniesienie  kompetencji kluczowych  u uczniów szkół ponadgimnazjalnych z krakowskich szkół, w zakresie nauk przyrodniczo-matematycznych, przedsiębiorczości oraz języków obcych.
Wartość projektu:  419 075,18 zł
Kwota dofinasowania:  398 121,42  zł (trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy sto dwadzieścia jeden zł i 41/100)
Realizatorzy projektu:
1.    Miejskie Centrum Obsługi Oświaty w Krakowie, 31-450 Kraków ul. Ułanów 9a, Biuro ds. Realizacji Projektu „Małopolska Chmura Edukacyjna IV w Gminie Miejskiej Kraków”.
2.    I Liceum Ogólnokształcące im. Bartłomieja Nowodworskiego w Krakowie, ul. Plac na  Groblach 9.
3.    II Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana II Sobieskiego w Krakowie, ul. Sobieskiego 9.
4.    III Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, os. Wysokie 6.
5.    IV Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki  w Krakowie, ul. Krzemionki 11
6.    V Liceum Ogólnokształcące im. Augusta Witkowskiego w Krakowie, ul. Studencka 12.
7.    VI Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Krakowie, ul. Wąska 7.
8.    VII Liceum Ogólnokształcące im. Zofii Nałkowskiej w Krakowie, ul. Skarbińskiego 5.
9.    VIII Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Krakowie, ul. Grzegórzecka 24.
10.    X Liceum Ogólnokształcące im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, ul. Wróblewskiego 8.
11.    XX Liceum Ogólnokształcące im. Leopolda Staffa w Krakowie, ul. Szlak 5.
12.     XI Liceum Ogólnokształcące im. Marii Dąbrowskiej w Krakowie, os. Teatralne 33.
13.    Zespół Szkół Chemicznych im. Marii Skłodowskiej-Curie w Krakowie, ul. Krupnicza 44.
14.    Zespół Szkół Łączności im. Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku w Krakowie, ul. Monte Casino 31.
15.    Zespół Szkół Gastronomicznych im. mjr. Henryka Sucharskiego w Krakowie, os. Złotej Jesieni 16.
16.    Zespół Szkół Geodezyjno- Drogowych i Gospodarki Wodnej  im. Gabriela Narutowicza w Krakowie, ul. Lea 235.
17.    Zespół Szkół Mechanicznych im. Szczepana Humberta w Krakowie, al. Mickiewicza 5.
18.    Zespół Szkół Zawodowych Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazowego im. Walerego Goetla w Krakowie, ul. Brzozowa 5

Rekrutacja rozpocznie się  w pierwszych dniach września.  Szkoły prowadzą rekrutację wśród swoich uczniów. W projekcie udział może wziąć uczeń szkoły, która jest jednym z realizatorów
Projekt przewiduje stosowanie mechanizmu racjonalnych usprawnień to znaczy, że każdy uczestnik ze specjalnymi potrzebami może liczyć na dostosowanie warunków specjalnie dla niego.
Beneficjent przewiduje m.in. możliwość   korzystania z projektu przez osoby niepełnosprawne ruchowo poprzez realizację projektu w  budynkach ze zniesioną  barierą architektoniczną.  
W załączeniu regulamin konkursu,  zawierający  katalog usług, które mogą być świadczone na rzecz osób ze względu na określony rodzaj niepełnosprawności (str. 39-44).
Rekrutacja może odbywać się również drogą elektroniczną. Dokumenty rekrutacyjne zostaną przesłane na wskazany w zgłoszeniu adres email, Zgłoszeń należy dokonywać na adres email Szkoły podany na jej stronie internetowej.
Regulamin oraz dokumenty rekrutacyjne dostępne na stronach www oraz w biurze projektu MCOO ul. Ułanów 9a Kraków

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok