Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

projekt2020Przedłużenie terminu realizacji projektu „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli drogą do uczniowskiego sukcesu” nr 2018-1-PL01-KA101-048702, Program Erasmus +, Akcja A1, mobilność kadry edukacji szkolnej.

W dniu 13 maja 2020 roku Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji wraz z Narodową Agencją Programu Erasmus + z siedzibą w Warszawie, pozytywnie zaopiniowały wniosek złożony przez dyrektora ZSG nr 1 w Krakowie p. Małgorzatę Matysik o przedłużenie czasu trwania projektu. Czas realizacji projektu „ Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli drogą do uczniowskiego sukcesu” nr 2018-1-PL01-KA101-048702, Program Erasmus +, Akcja A1, mobilność kadry edukacji szkolnej, został wydłużony o kolejnych 12  miesięcy i zakończy się 2  września 2021 r. Z powodu odgórnych decyzji, związanych z pandemią covid-19, wszelkie działania projektowe zarówno w kraju Beneficjenta jak i krajach szkół partnerskich, zostały zamrożone lub mocno ograniczone. Pozytywna decyzja umożliwi nauczycielom – uczestnikom projektu, ponowienie  wszystkich „ zawieszonych” działań, dokończenie rozpoczętych prac zgodnie z założonymi celami, wznowienie przygotowania do mobilności w kraju partnera, wypracowanie i wdrożenie efektów pracy, dbając o ich wysoki poziom oraz zapewnienie szerokiego upowszechnienia rezultatów projektu.

Koordynator projektu: Elżbieta Kuter - Strączyńska

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok