Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

finlandia20190okW dniach 18 - 22 marca 2019 roku grupa nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących, uczestniczyła w mobilności kadry edukacji szkolnej w partnerskiej szkole w Kokkoli w Finlandii. Wyjazd był częścią realizowanego w szkole projektu „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu” w ramach Programu Erasmus+, Akcja A1 , mobilność kadry edukacji szkolnej.

W wyjeździe szkoleniowym uczestniczyli: pani wice dyrektor Małgorzata Matysik, pani Elżbieta Kuter – Strączyńska – nauczycielka historii, koordynator projektu, panie Monika Zacharska- Dudek i Agnieszka Pisarczyk - nauczycielki języka angielskiego, pani Ewa Pietrzyk – nauczycielka chemii, pani Beata Brągiel – nauczycielka języka niemieckiego oraz pan Mirosław Bieńkowski – nauczyciel informatyki.
Wizyta w KPEDu w Kokkoli miała na celu obserwację pracy i funkcjonowania organizacji przyjmującej, poznanie fińskiego systemu edukacji i jego „ sposobów” na edukacyjny sukces ucznia, doskonalenie kompetencji zawodowych przez polskich nauczycieli oraz wspólną wymianę doświadczeń.
Podczas pobytu nauczyciele hospitowali lekcje języka angielskiego dla dorosłych, języka angielskiego dla biznesu, fizyki i chemii oraz zajęcia indywidualne dla ucznia zdolnego. Obserwowano metody i narzędzia dydaktyczne, wykorzystywanie do nauczania platform edukacyjnych oraz zasobów Internetu. Po zakończonych zajęciach w ramach wspólnych rozmów wymieniano uwagi, spostrzeżenia i wnioski. Wśród młodzieży została przeprowadzone ankieta online, dotycząca czynników motywujących i demotywujących nastolatka do nauki przedmiotów ogólnokształcących. Wyniki ankiet zostaną opracowane porównane z wynikami młodzieży z ZSG nr 1 a następnie zostanie sporządzony raport i wnioski do pracy dla nauczycieli. Podczas spotkania z koordynatorem ds. współpracy międzynarodowej Harri Lundellem, pedagodzy mieli możliwość porozmawiania o polskim i fińskim systemie nauczania, jego organizacji , założeniach oraz efektach.
W czwartek 21 marca grupa projektowa , została zaproszona do udziału w międzynarodowym seminarium organizowanym w ramach upowszechniania innego projektu Erasmus + „ Trial/Error „ („ Próby i błędy”). W spotkaniu uczestniczyli nauczyciele z Belgii, Danii, Czech, Niemiec i Finlandii, którzy rozmawiali o znaczeniu błędu w procesie nauczania - uczenia się, odkrywaniu i rozwijaniu potencjału ucznia oraz kształtowaniu umiejętności poprzez samodzielne działanie.
Szkolenie Job shadowing odbywało się w językach angielskim i niemieckim, dzięki czemu nauczyciele doskonalili swoje umiejętności praktycznego posługiwania się językiem angielskim, poszerzyli swoje kompetencje w zakresie komunikacji interpersonalnej i pracy w zespole wielokulturowym.
Podczas pobytu w Kokkoli, uczestnicy poznali atrakcje turystyczne tego niewielkiego miasteczka – stare miasto tzw. Neristan, okazały budynek miejskiej biblioteki, wąskie uliczki otoczone drewnianą zabudową typowo fińskich domów oraz zimową odsłonę Bałtyku w Zatoce Botnickiej. Poznali także smaki regionalnej kuchni oraz „ dobrodziejstwo” fińskiej sauny, która jest nieodłączną częścią codziennego relaksu wśród Finów.
W drodze powrotnej grupa projektowa zatrzymała się w Helsinkach i podczas bardzo napiętego, ale atrakcyjnego programu, mogła poznać osobliwości fińskiej stolicy, min. starą i nową Bibliotekę Narodową, Plac Senacki z ewangelicko - luterańską Katedrą, Sobór Zaśnięcia Matki Bożej, Fińskie Muzeum Narodowe, Kościół w Skale oraz twierdzę obronną na wyspie Suomenlinna.
Pobyt w Kokkoli, kontakt z nauczycielami z partnerskiej szkoły oraz udział w międzynarodowym seminarium, był niepowtarzalną okazją do zdobycia nowej wiedzy i doświadczeń, doskonalenia kompetencji językowych, dydaktycznych i społecznych przez uczestników wyjazdu. Zdobyta wiedza, zaobserwowane metody i narzędzia pracy, techniki motywowania uczniów do nauki oraz osiągane efekty nauczania z pewnością można przenieść na grunt polskiej szkoły. Dzięki nawiązanemu partnerstwu, można mieć nadzieję na dalszą, dobrą współpracę pomiędzy ZSG nr 1 i KPEDu, a fińskie szkoły mogą być źródłem dobrych inspiracji i wzorców dla polskich nauczycieli.

Opracowały: Elżbieta Kuter - Strączyńska oraz Agnieszka Pisarczyk

» Zapraszamy do galerii zdjęć

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok