Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

ela202012.02.2020 r. odbyło się spotkanie członków szkolnego Zespołu Języków Obcych. W  czasie zebrania p. Monika Zacharska – Dudek, p. Agnieszka Pisarczyk oraz p. Beata Brągiel, nauczycielki realizujące od 1.09.2018 roku projekt  „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”, w ramach programu Erasmus +, mobilność kadry edukacji szkolnej, przybliżyły  efekty swojej dotychczasowej pracy, dzieląc się wiedzą i doświadczeniem.

Podczas spotkania nauczycielki przedstawiły zgromadzony materiał edukacyjny, opracowane scenariusze lekcji, przykładowe ćwiczenia oraz inne materiały dydaktyczne, które wzbogaciły o narzędzia TIK. Zademonstrowały sposoby wykorzystywania min. zasobów  Padlet’a, Piktochart’a, Pinterest’a, Socrative’a, Bamboozle oraz Quizziz. W czasie zebrania nauczyciele mieli możliwość wymienienia się wiedzą i doświadczeniem. Zgromadzonymi zasobami edukacyjnymi, podzielili się także p. Emilia Bożek oraz p. Dawid Grzybek, omawiając możliwości jakie stwarza narzędzie o nazwie Duolingo czy Quizlet. Podczas spotkania dyskutowano także o roli i znaczeniu nowoczesnego nauczania, wdrażaniu narzędzi TIK i ich wpływu na podnoszenie jakości i atrakcyjności szczególnie kształcenia kompetencji językowych uczniów. Omówiono możliwości wykorzystywania platform edukacyjnych jako narzędzia wspomagającego samodoskonalenie i rozwój młodzieży. Nauczyciele języków obcych w ramach dzielenia się wiedzą i doświadczeniem, uzyskali informacje o nowoczesnych środkach dydaktycznych, dostęp do bazy materiałów, z których mogą korzystać w czasie swoich lekcji oraz platform edukacyjnych i znajdujących się tam zasobów.

» Zapraszamy do galerii zdjęć

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok