Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

francja2019W dniach od 7 - 11 października 2019 roku, nauczyciele przedmiotów ogólnokształcących, którzy od września 2018 r realizują projekt pt. „Doskonalenie kompetencji kluczowych przez nauczycieli, drogą do uczniowskiego sukcesu”, Program Erasmus +, Akcja A1, mobilność kadry edukacji szkolnej, rozpoczęli kolejną zagraniczną wizytę. Tym razem celem podróży była partnerska szkoła CFA MFR Saint Michel Mont Mercure we Francji.

W wyjeździe uczestniczyli: p. Anna Borkowska – Sajduk- nauczycielka języka francuskiego, p. Beata Brągiel – nauczycielka języka niemieckiego, p. Agnieszka Pisarczyk i Monika Zacharska – Dudek – nauczycielki języka angielskiego p. Ewa Pietrzyk – nauczycielka chemii, p. Mirosław Bieńkowski - nauczyciel informatyki oraz koordynatorka projektu i nauczycielka historii p. Elżbieta Kuter – Strączyńska.
Wizyta nauczycieli rozpoczęła się od oficjalnej uroczystej kolacji powitalnej, w której uczestniczyły przedstawicielka zarządu CFA MFR p. Laurence Arnaud oraz p. Sandrine Rozé, dyrektor ds. pedagogicznych.
Działania Job shadowing, polegają na obserwacji pracy szkoły partnerskiej, dlatego też zaplanowane wizyty, spotkania i rozmowy skoncentrowane były na poznawaniu palcówki, pracy nauczycieli i młodzieży. W trakcie spotkań polscy i francuscy pedagodzy, omawiali systemy edukacji swoich krajów, poznawali strukturę szkolnictwa, rodzaje przeprowadzanych egzaminów i warunki ich zdawania. W ciekawy i twórczy sposób rozmawiano o podobieństwach i różnicach polskiego i francuskiego szkolnictwa. Wymiana uwag, spostrzeżeń i formułowanie wniosków sprzyjało podnoszeniu kompetencji zawodowych nauczycieli, poszerzaniu ich wiedzy i umiejętności oraz wymianie doświadczeń. Koordynatorka projektu p. Elżbieta Kuter - Strączyńska przedstawiła, krótką prezentację o organizacji i funkcjonowaniu Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1, zwracając uwagę na specyfikę kształcenia ogólnego w polskiej szkole zawodowej, a także działania podejmowane przez nauczycieli przedmiotów ogólnokształcących. Mimo widocznych różnic wynikających z odmienności systemów nauczania i organizacji kształcenia, wspólnym polem do rozmów, był temat doboru metod i środków dydaktycznych wykorzystywanych na lekcji, sposoby jeszcze większego zaangażowania ucznia do naukę, stosowanie nowoczesnych narzędzi TIK, które mogą wspierać proces nauczania – uczenia się. W ramach Job schadowing nauczyciele zostali zaproszeni do obejrzenia lekcji matematyki, historii i ekonomii, prowadzonych przez francuskich kolegów. Podczas hospitacji obserwowali oni sposób pracy nauczyciela, wykorzystywane przez niego metody i narzędzia dydaktyczne oraz sposoby aktywizowania uczniów. Po zajęciach nauczyciele mieli możliwość bezpośredniej rozmowy z młodzieżą, która bardzo chętnie opowiadała o tym co jest dla nich najważniejsze w procesie nauczania i uczenia się. Swoje wnioski i spostrzeżenia zamieścili również w ankiecie online, którą wypełniali.
Uczestnicy mobilności zostali zaproszeni na spotkanie z merem okręgu Sevremont, panem Bernardem Martineau, który przybliżył historię miasta, regionu i jego mieszkańców. W czasie spotkania koordynatorzy projektu reprezentujący polską i francuską szkołę, rozmawiali także z dziennikarzem miejscowej gazety, opowiadając mu o przebiegu dotychczasowej współpracy obu szkół oraz oczekiwanych rezultatach wizyty w ramach realizowanego projektu.
Nieodłącznym elementem każdej zagranicznej mobilności, jest realizacja programu kulturowego, poznawanie kraju organizacji przyjmującej, jego historii i kultury. Program tygodniowej wizyty był bardzo napięty, ale interesujący i atrakcyjny. Uczestnicy odwiedzili małe, średniowieczne miasteczko Vouvant, stolicę regionu Nantes a w nim zamek książąt bretońskich, katedrę św. Piotra i Pawła oraz urokliwy Ogród Botaniczny. Odwiedzając wyspę Noirmoutier przejechali Passage de Gois, naturalną groblą na Atlantyku, która ze względu na okresowe przypływy i odpływy dwa razy dziennie znika pod wodą. W restauracji „Le vieux loup de mer” zostali zaproszeni do degustacji dań lokalnej kuchni francuskiej. Zwiedzali panwie solne z basenami solankowymi, w których produkuje się sól z wody morskiej. Na zakończenie wizyty uczestnicy projektu zatrzymali się w Paryżu, gdzie zobaczyli najważniejsze miejsca związane z francuską kulturą, historią i jej bohaterami narodowymi. Plan zwiedzania stolicy nauczyciele przygotowali ramach spotkań kulturowych zorganizowanych przed rozpoczęciem mobilności. Trasa zwiedzania wiodła od katedry Notre Dame, poprzez Luwr, Ogrody Tuilerie, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny, dzielnicę Montmarte z górującą nad nią katedrą Sacré-Coeur, Plac Pigalle, Moulin Rouge a zakończyła się w późnych godzinach wieczornych pod wieżą Eiffla.
Zarówno w czasie oficjalnych spotkań jak i podczas realizacji programu kulturowego nauczyciele mieli możliwość doskonalenia praktycznej znajomości języka angielskiego, który jest językiem projektu, ale także języka francuskiego.
Tygodniowy Job shadowing w partnerskiej szkole CFA MFR Saint Michel Mont Mercure był czasem owocnych spotkań, rzeczowych rozmów, okazją do rozwijania kompetencji oraz dzielenia się wiedzą i doświadczeniem. Koniec mobilności nie oznacza jednak końca współpracy, ponieważ nauczyciele CFA i ZSG nr 1 podjęli decyzję o wspólnej realizacji międzynarodowego projektu eTwinning.
 

» Zapraszamy do galerii zdjęć

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok