Menu główne

ava1

LOGO LIBRUS poziome

Logo konkursu wypieków 1

Drodzy Uczniowie, 

zapraszamy do udziału w Konkursie Wypieków Bożonarodzeniowych, który odbędzie się 18 grudnia 2020 r. o godzinie 13:00. 

Szczegóły i formularz zgłoszeniowy poniżej. 

Link do: FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

REGULAMIN 

I. Postanowienia ogólne 

Niniejszy regulamin określa warunki, na jakich odbywa się konkurs pt. Konkurs Wypieków Bożonarodzeniowych.

Organizatorem Konkursu jest Zespół Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie.

Ogłoszenie wyników konkursu odbędzie się w dniu 18.12.2020.

II. Przedmiot i cel konkursu

Przedmiotem konkursu jest przygotowanie przez ucznia w domu wypieku cukierniczego nawiązującego do tradycji Świąt Bożego Narodzenia.

Celem konkursu jest:
1. Wyłonienie najlepszych prac konkursowych
2. Kultywowanie tradycji bożonarodzeniowych
3. Aktywizacja uczniów przez rozbudzenie ich kreatywności oraz samodzielności

III. Uczestnicy konkursu

Uczestnikami konkursu mogą być:

1. Uczniowie Zespołu Szkół Gastronomicznych nr 1 w Krakowie

Zgłoszenia do konkursu należy przesłać do dnia 13.12.2020, wypełniając formularz zgłoszeniowy: formularz zgłoszeniowy - konkurs wypieków

Warunkiem uczestnictwa jest dostarczenie do szkoły pracy konkursowej dnia 18.12.2020 r., do godz.:10:00

IV. Zasady konkursu

1. Uczestnik przygotowuje pracę konkursową zgodną z tematem konkursu.
2. Wykonanie pracy konkursowej uczeń konsultuje z nauczycielem przedmiotów zawodowych (pracownia gastronomiczna, zajęcia praktyczne)
3. Spośród przygotowanych wypieków, jury konkursowe wyłoni trzy najlepsze prace.
4. Ogłoszenie wyników nastąpi dnia 18.12.2020 o godzinie 13:00.
5. Organizator konkursu dla autorów najlepszych prac przygotuje nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

V. Kryteria oceny

Przy ocenie prac, jury konkursowe kierować się będzie następującymi kryteriami:

1. Zgodność pracy z tematyką konkursu.
2. Dobór właściwych elementów dekoracyjnych.
3. Estetyka wykonania i atrakcyjność przygotowanej pracy konkursowej.
4. Walory smakowe.

VI. Postanowienia końcowe

1. Organizator zastrzega sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć fotograficznych i informacji o zwycięzcach i uczestnikach konkursu.
2. Wszelkie pytania należy kierować do p. Eweliny Wiktorek lub p. Marty Klęba za pośrednictwem dziennika elektronicznego Librus.

Pliki cookie ułatwiają świadczenie naszych usług. Korzystając z naszych usług, zgadzasz się, że używamy plików cookie.
Ok